نه گفتن

نه گفتن حق شماست, خجالت ندارد

وقتی که پیشنهاد یا درخواستی از شما می شود که با شرایط شما همخوانی ندارد می توانید خیلی راحت نه...

نه گفتن

چطور می توانم نه بگویم

چطور می توانم نه بگویم :‌ نه گفتن یک توانایی است و گفتن آن هیچ ایرادی ندارد. بیشتر افراد نمی...