روستای زیبا

درفرانسه برای آلزایمری ها روستایی می سازند

در فرانسه به نتایجی برای ساختن یک روستا برای افراد آلزایمری رسیده اند. ما در این مطلب نگاهی به...

قبل و بعد

معجزه رنگ برای روستای نه چندان زیبا

در این مطلب شما را با روستایی آشنا می کنیم که به واقع رنگ بر آن معجزه کرده و زیبایی چشمگیری به...