خورش لوبیا سفید با کوفته قلقلی

دستور پخت خورش لوبیا سفید با کوفته قلقلی و عکس آن

خورش لوبیا سفید با کوفته قلقلی دارای طعمی بی نظیر و فوق العاده می باشد. این خورش پرطرفدار را...