بعد از ۴۰ سالگی

کاهش وزن در سنین بالای ۴۰ سال

وقتی که در زندگی سن بالاتر می رود روند ذهنی و جسمی برای کاهش وزن قدرت خود را کمتر حس می کنند. ما...