احساس سیری

بالا بردن احساس سیری

می توانید با خوردن برخی مواد غذایی بدون اینکه مقدار زیادی غذا بخورید احساس سیری خود را بالا...

حبوبات

احساس گرسنگی دیرتر با این غذاها

احساس گرسنگی دیرتر : برای احساس سیری بیشتر و اینکه زمان بیشتری طول بکشد تا دوباره احساس...