Category: ورزش و سلامتی

انتخاب مناسب ترین زمان برای ورزش

انتخاب مناسب ترین زمان برای ورزش : برای تاثیرگذاری ورزش زمان ورزش کردن اهمیت زیادی دارد در...

پیلاتس

اهمیت پیلاتس برای خانم ها

اهمیت پیلاتس برای خانم ها : در این مطلب به مزایای تمرینات پیلاتس برای خانم ها می پردازیم در...

ورزش

حرف زدن با خودتان در باشگاه

حرف زدن با خودتان در باشگاه : در این مطلب به اهمیت در دلیل حرف زدن با خودتان در باشگاه اشاره می...

ورزش بعد از غذا

زمان مناسب ورزش بعد از غذا

زمان مناسب ورزش بعد از غذا : برای بسیاری پیش آمده که برنامه های آن ها طوری است که می خواهند...

ورزش

انتخاب ورزش برای شروع روز

انتخاب ورزش برای شروع روز : شروع هر چیزی بسیار مهم است زیرا بقیه روند کار را نوع شروع کار تعیین...

دویدن در سرما

چگونگی آغاز کردن دویدن

چگونگی آغاز کردن دویدن : اگر می خواهید به ورزش دویدن روی بیاورید این مطلب را بخوانید زیرا می...

ورزش در سرما

دویدن در سرما با تجهیزات مناسب

دویدن در سرما با تجهیزات مناسب : وقتی قصد دارید در فصل سرما بدوید باید برخی نکات را مد نظر...

ورزش کردن

انتخاب بهترین نوع ورزش

انتخاب بهترین نوع ورزش : ورزش های مختلفی وجود دارد که هر کدام نتایج متفاوتی دارند. از بین...

شمشیر بازی

آیا ورزش شمشیربازی انتخاب خوبی است

آیا ورزش شمشیربازی انتخاب خوبی است : شمشیر بازی یکی از ورزشهایی است که هم محدودیت آموزش دارد...

ورزش کردن

افزایش قدرت کل بدن با تمرینات

افزایش قدرت کل بدن با تمرینات : در این مطلب روش هایی برای قوی کردن کل بدن پیشنهاد داده ایم. در...