Category: سلامت

سندروم

سندرم تونل کارپال چیست

اگر اطلاعات کافی در مورد سندرم تونل کارپال ندارید. برای داشتن کمی اطلاعات در مورد سندرم تونل...

شب ها زیاد غذا نخورید

شب ها زیاد غذا نخورید

شب ها زیاد غذا نخورید : برای داشتن اندام متناسب و جلوگیری از چاقی بهتر است شب ها زیاد غذا...

این خوراکی ها هورمون های زنانه را تنظیم می کند

این خوراکی ها هورمون های زنانه را تنظیم می کند

این خوراکی ها هورمون های زنانه را تنظیم می کند : گاهی اوقات هورمون های بدن بانوان بنا به...

اگر مشغله ذهنی دارید و نمی توانید بخوابید

اگر مشغله ذهنی دارید و نمی توانید بخوابید

اگر مشغله ذهنی دارید و نمی توانید بخوابید : بد خوابی و بی خوابی مشکل بزرگی است که متاسفانه...

از این ماده های غذایی استفاده کنید تا همیشه سالم باشید

از این ماده های غذایی استفاده کنید تا همیشه سالم باشید

از این ماده های غذایی استفاده کنید تا همیشه سالم باشید : برخی خوراکی ها وجود دارند که استفاده...

از کشتی در حال غرق شدن این گونه نجات پیدا کنید

از کشتی در حال غرق شدن این گونه نجات پیدا کنید

از کشتی در حال غرق شدن این گونه نجات پیدا کنید : اگر سوار بر کشتی هستید یا با کشتی به این سو و آن...

این گونه وسایل خانه و محل کار را تمیز کنید

این گونه وسایل خانه و محل کار را تمیز کنید

این گونه وسایل خانه و محل کار را تمیز کنید : صفحه کلید رایانه را کی به کی پاک کنیم؟ یا اینکه...

پشت میزنشین ها بخوانید

پشت میزنشین ها بخوانید

پشت میزنشین ها بخوانید : اگر شغل تان طوری است که زیاد پشت میز می نشینید ، پیشنهاد می کنیم برای...

هر روز چقدر به ویتامین D خورشیدی نیاز داریم؟

هر روز چقدر به ویتامین D خورشیدی نیاز داریم؟

هر روز چقدر به ویتامین D خورشیدی نیاز داریم؟ : آیا می دانید روزانه چقدر باید ویتامین D از...

اگر در ماه های سرد سال امتحان دارید اما خسته هستید ،بخوانید

اگر در ماه های سرد سال امتحان دارید اما خسته هستید ،بخوانید

اگر در ماه های سرد سال امتحان دارید اما خسته هستید ،بخوانید : اگر در روزهای سرد امتحان دارید...