Category: دارو ها

عوارض فلوکستین

عوارض فلوکستین

عوارض فلوکستین : فلوکستین عوارض خطرناکی را با خود به همراه دارد. در این پست درباره عوارض این...

موارد مصرف قرص پروپرانولول

موارد مصرف قرص پروپرانولول

موارد مصرف قرص پروپرانولول : در پست امروز می خواهیم برای شما دوستان عزیز از موارد مصرف قرص...

اسویکس

اسویکس و همه چیز درباره ی قرص اسویکس

اسویکس و همه چیز درباره ی قرص اسویکس : امروز می خواهیم درباره ی قرص اسویکس برایتان بگوییم. از...

کلونازپام

کلونازپام و همه چیز درباره ی قرص کلونازپام

کلونازپام و همه چیز درباره ی قرص کلونازپام : امروز می خواهیم درباره ی قرص کلونازپام برایتان...