Category: مشاغل

بهترین شغل با سرمایه کم

بهترین شغل با سرمایه کم چیست؟ ، یا اینکه شغل مناسب برای افراد مختلف کدام است ؟ ، ویژگی های یک...

برای روزهای خلوت در محیط کار چکار کنیم؟

برای روزهای خلوت در محیط کار چکار کنیم؟

برای روزهای خلوت در محیط کار چکار کنیم؟ : در پست امروز برای شما عزیزان می گوییم که در روزهایی...

پیشرفت در محل کار

اصول پیشرفت شغلی

اصول پیشرفت شغلی : برای پیشرفت در حرفه و شغل خود باید قوانین پیشرفت در محل کار را بدانید. دراین...

مسیر شغلی ایده آل

شغل مناسب خود را پیدا کنید

شغل مناسب خود را پیدا کنید : شغل مورد علاقه شما چیست؟ دوست دارید چه کاری را انجام دهید؟ چطور...

نشانه هایی که به شما می گوید باید شغلتان را تغییر دهید

نشانه هایی که به شما می گوید باید شغلتان را تغییر دهید

نشانه هایی که به شما می گوید باید شغلتان را تغییر دهید : امروز برای شما دوستان عزیز می خواهیم...

مصاحبه

مصاحبه برای پیدا کرن شغل

نکاتی برای زمان مصاحبه : افراد بسیاری به دنبال یافتن شغل و استخدام شدن هستند. اگر شما هم به...

مشتری ناراضی

با مشتری ناراضی اینگونه رفتار کنید

رفتار درست در مقابل مشتری ناراضی : رضایت مشتری یکی از مهترین عوامل در موفقیت کسب و کار است...

مدیر بد اخلاق

برخورد درست با مدیر بی ادب

برخورد صحیح با مدیر بی ادب : اگر شما در محیطی کار می کنید که از بد رفتاری و ایراد گیری مافوق خود...

استیو جابز

نکات آموختنی از اشتباهات استیو جابز

اشتباهات استیو جابز : افراد بزرگ و کار آفرین هم اشتباهات بزرگی مرتکب شده اند. در این مطلب به ۵...

بعد از بازنشستگی

بازنشستگی و بهترین کارها در زمان بازنشستگی

کار های دوران بازنشستگی : بعد از بازنشسته شدن قطعا نمی توان تمام روز را بیکار نشست بعد سال ها...