Category: سبک زندگی

صحبت با فرزند

رفتار درست در زمان اختلاف با فرزندان

در زمان اختلاف با فرزندان : در زندگی مدرن برقراری ارتباط با فرزندان کار راحتی نیست. برای تربیت...

زنان حساس

نحوه رفتار با زنان حساس

طرز رفتار با زنان حساس : یکی از ویژگی های رفتاری زنان به نسبت مردان این است که احساسات رقیق تری...

افتخار به فرزند

حتما این کلمات را به کودکان بگویید

این کلمات را به کودکان بگویید : نامه نوشتن برای کودک خود بسیار زیبا و جالب است نامه می تواند...

خانواده شاد

راهکارهای پیشگیری از اعتیاد فرزند

پیشگیری از اعتیاد فرزند : برای جلوگیری از گرایش فرزند به مواد مخدر راهکار هایی وجود دارد. که...

مصاحبه

مصاحبه برای پیدا کرن شغل

نکاتی برای زمان مصاحبه : افراد بسیاری به دنبال یافتن شغل و استخدام شدن هستند. اگر شما هم به...

زورگویی در کودکان

دلایل قلدری برخی کودکان

قلدری برخی کودکان :‌ محبت و نیاز به محبت وقتی که کودک متولد می شود با اوست. کودکان نخست با مادر...

کتاب خواندن

بالا بردن انگیزه فرزندان برای درس خواندن

انگیزه فرزندان رابرای درس خواندن :  تمامی والدین دوست دارند که فرزندشان در امر تحصیل موفق و...

مشتری ناراضی

با مشتری ناراضی اینگونه رفتار کنید

رفتار درست در مقابل مشتری ناراضی : رضایت مشتری یکی از مهترین عوامل در موفقیت کسب و کار است...

مدیر بد اخلاق

برخورد درست با مدیر بی ادب

برخورد صحیح با مدیر بی ادب : اگر شما در محیطی کار می کنید که از بد رفتاری و ایراد گیری مافوق خود...

علامت سوال

اصول مهم تربیت جنسی کودکان کمتر از ۷ سال

اصول مهم تربیت جنسی کودکان : تربیت کودکان یکی از وظایف مهم والدین به شما می رود و هر پدر و...