Category: زندگی مشترک

زندگی شاد

راه های داشتن زندگی شاد

تمامی زوج های می خواهند زندگی مشترک خوبی در کنار هم داشته باشند و اختلافات بینشان را خودشان ...

دروغ در زندگی مشترک

روش های فهمیدن دروغ همسر

بعضی وقت ها نمی توانیم به هیچ طریقی جلو دروغ‌گفتن‌ها را بگیریم. دیگر زمانش رسیده  که نظریات...

شک در زندگی مشترک

آسیب های حسادت در زندگی مشترک

یه باور رایج در بین مردم وجود دارد که می گویدکمی حسادت برای حفظ چیزی که داریم یا برای به دست...