Category: زندگی مشترک

شوهر چشم چران

برخورد درست با شوهر چشم چران

برخورد با شوهر چشم چران : ممکن است شما هم جزو کسانی باشید که هر رفتار همسرتان باعث برانگیخته...

شک به همسر

شک به همسر , شک به گوشی همسر

شک به گوشی همسر : شما هم جزو افرادی هستید که همیشه دچار شک و ترس هستید، به احتمال زیاد مشکل از...

زوج شاد

پایه های زندگی مشترک برای تازه زوج ها

پایه های زندگی مشترک  :‌ این جمله تا به طور قطع تا بحال شنیده اید که نوع برخورد از ابتدا هر...

مدیریت مالی

مدیریت مالی در زندگی با روش های درست

مدیریت مالی : براساس نظر متخصصان اگر تمایل به کنترل صحیح هزینه های خود دارید، از این تکنیک های...

همسر بی اعتماد

رفتار درست در مقابل همسر بی اعتماد

همسر بی اعتماد : اگر در زندگی مشترک همسرتان به شما بی اعتماد است و حتما دلایلی نیز برای اینکار...

زوج شاد

نشانه های رضایت مردان از ازدواج

رضایت مردان از ازدواج : ممکن است شما هم دلتان بخواهد تا بدانید که شوهرتان تا چه حد از ازدواج با...

تفاوت های فرهنگی

تفاوت های فرهنگی در زندگی مشترک

تفاوت های فرهنگی :شاید شما هم با افرادی آشنا شده اید که این افراد با اینکه از فرهنگ دیگری...

مادر شوهر

جلوگیری از دخالت مادر شوهر در زندگی مشترک

دخالت مادر شوهر : قبل اینکه ازدواج کنید باید بدانید که شما باید بتوانید با خانواده همسرتان...

زوج ها

برخورد با خانواده همسر و اهمیت آن در زندگی

نوع برخورد با خانواده همسر : تاثیر خانواده ها در زندگی زناشویی یک زوج غیر قابل انکار است در...

ناسازگاری همسر

روش های برخورد درست با ناسازگاری همسر

ناسازگاری همسر : همه زوجین اختلافاتی در زندگی مشترک خود دارند و این امری عادی است و اختلاف نظر...