Category: زندگی مشترک

زندگی صادقانه

اصل صداقت در زندگی مشترک

صداقت در زندگی مشترک : وقتی دو نفر ازدواج می کنند یعنی بقیه عمر با هم زندگی خواهند کرد, در این...

خرید زیاد

رفتار درست با همسر ولخرج

رفتار صحیح با همسر ولخرج : در مواردی که همسر شمااز لحاظ رفتار مالی با شما بسیار متفاوت است...

کار زیاد

رفتار هایی که بیشترین آسیب را به زندگی مشترک می زند

رفتار هایی که بیشترین آسیب را دارد :‌ در بیشتر موارد به دلیل حجم زیاد کار و وقت گیر بودن آن ها...

زوج شاد

عشق دیوانه وار همسر و نشانه هایی برای فهمیدن

عشق دیوانه وار همسر : هر احساسی نشانه هایی بروز می دهد عشق هم نشانه هایی دارد برای اینکه...

زندگی مشترک شاد

ازبین بردن یکنواختی در زندگی مشترک و انرژی بخشیدن

یکنواختی در زندگی مشترک : شما هم احساس می کنید زندگی مشترکتان یکنواخت شده و از جذابیت آن کاسته...

خانواده شوهر

علاقه نداشتن خانواده شوهر و دلایل آن

علاقه نداشتن خانواده شوهر : سعی کنید نزد همسرتان از خانواده اش گله، شکایت و بدگویی نکنید...

شوهر تنبل

رفتار مناسب در مقابل شوهر تنبل

شوهر تنبل : اگر شوهر شما هم تنبل است و شما نمی دانید با او چگونه برخورد کنید. در این شرایط رفتار...

زوج شاد

به همسرتان این حرف ها را هیچ وقت نگویید

این حرف ها را هیچ وقت نگویید : برخی کلمات هستند که گفتن آن ها به همسرتان اشتباه می باشد.برخی...

پیشنهاد ازدواج

گزینه ها و دلایل جذب شدن مرد به زن

جذب شدن مرد به زن : طرز تفکری که اکثر زنان در مورد جذب مردان دارند تبدیل شدن به یک مدل یا یک...

زوج

اذیت شدن مردان با این رفتار اشتباه خانم ها

اذیت شدن مردان : برخی رفتار خانم ها باعث دلزدگی و اذیت شدن مردان می شود. ولی باید دانست که این...