Category: زندگی مشترک

تصمیمات مالی

تصمیمات مالی که باید در جوانی بگیرید

تصمیمات مالی در جوانی : اگر به ۳۵ سالگی نزدیک می شوید این مرحله ای از زندگی است که لازم است...

زوج شاد

چرا همسرم نمی تواند ابراز عشق کند

دلایل سخت بودن ابراز عشق برای برخی همسران : برخی افراد می توانند به راحتی عشق خود را به...

عشق دائمی

وجود عشق دائمی در زندگی مشترک

وجود عشق دائمی : زندگی در حال تغییر است و در زندگی مشترک برخی مسائل تغییر می کند پذیرفتن...

زندگی مشترک

رفتار هایی که خیانت به همسر است ولی نمی دانید

رفتار هایی که خیانت به همسر است : شاید خودتان متوجه نشوید ولی برخی رفتار ها هستند که فرقی با...

حلقه ازدواج

همسر آینده خود را بیشتر بشناسید

همسر آینده خود را بشناسید : برای داشتن زندگی موفق شناخت از همسر آینده نقش مهمی دارد. ممکن است...

زندگی صادقانه

اصل صداقت در زندگی مشترک

صداقت در زندگی مشترک : وقتی دو نفر ازدواج می کنند یعنی بقیه عمر با هم زندگی خواهند کرد, در این...

خرید زیاد

رفتار درست با همسر ولخرج

رفتار صحیح با همسر ولخرج : در مواردی که همسر شمااز لحاظ رفتار مالی با شما بسیار متفاوت است...

کار زیاد

رفتار هایی که بیشترین آسیب را به زندگی مشترک می زند

رفتار هایی که بیشترین آسیب را دارد :‌ در بیشتر موارد به دلیل حجم زیاد کار و وقت گیر بودن آن ها...

زوج شاد

عشق دیوانه وار همسر و نشانه هایی برای فهمیدن

عشق دیوانه وار همسر : هر احساسی نشانه هایی بروز می دهد عشق هم نشانه هایی دارد برای اینکه...

زندگی مشترک شاد

ازبین بردن یکنواختی در زندگی مشترک و انرژی بخشیدن

یکنواختی در زندگی مشترک : شما هم احساس می کنید زندگی مشترکتان یکنواخت شده و از جذابیت آن کاسته...