Category: روانشناسی

راه های کنترل خشم

راه های شناخت خشم و کنترل خشم شناخت درمانی به شما یاد می دهد که چطور باید خشمتان را بفهمید،...

پنج آزمایش فکری جالب از آلبرت انیشتین

آزمایش فکری تعقیب نور اینشتین این آزمایش را زمانی طراحی کرد که تنها ۱۶ سال داشت. چه اتفاقی...

آشنایی با روانشناسی رنگ ها

آشنایی با روانشناسی رنگ ها از زمان های بسیار گذشته و ابتدایی در جشن ها و مراسم های مذهبی رنگ...