Category: روانشناسی

خود شیفته

علت جذب شدن به سمت افراد خود شیفته

علت جذب شدن به سمت افراد خود شیفته : هیچ کسی از افراد خود شیفته خوشش نمی آید ولی دلیل اینکه...

درباره ی هوش فرهنگی بدانید

درباره ی هوش فرهنگی بدانید

درباره ی هوش فرهنگی بدانید : هوش فرهنگی چیست؟ ، آیا تاکنون کنجکاو نشده اید که بدانید هوش...

کاهش دادن فشار های روحی و روانی با حمایت دیگران

کاهش دادن فشار های روحی و روانی با حمایت دیگران

کاهش دادن فشار های روحی و روانی با حمایت دیگران : نقش دیگران در کم کردن فشار های روحی و روانی...

زندگی در لحظه

آیا باید در لحظه زندگی کنم

آیا باید در لحظه زندگی کنم : زندگی در لحظه عبارتی است که برای شاد زندگی کردن به کار می رود و در...

دلیل اینکه از ترسیدن لذت می بریم ، چیست؟

دلیل اینکه از ترسیدن لذت می بریم ، چیست؟

دلیل اینکه از ترسیدن لذت می بریم ، چیست؟ : آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چرا ما از...

تاثیر ترتیب تولد در شکل گیری شخصیت افراد

تاثیر ترتیب تولد در شکل گیری شخصیت افراد

تاثیر ترتیب تولد در شکل گیری شخصیت افراد : شخصیت فرزند اول با فرزند دوم تفاوت هایی دارد ، در...

آسیب هایی که دعوای والدین به کودکان وارد می کند

آسیب هایی که دعوای والدین به کودکان وارد می کند

آسیب هایی که دعوای والدین به کودکان وارد می کند : در پست امروز برای شما دوستان عزیز از آسیب ها...

اضطراب

تفاوت ترس و اضطراب و تاثیر اضطراب بر ارگانیزم بدن چیست؟

تفاوت ترس و اضطراب و تاثیر اضطراب بر ارگانیزم بدن چیست؟ : در پست امروز برای شما دوستان عزیز از...

خودشیفتگی چیست؟

خودشیفتگی چیست؟

خودشیفتگی چیست؟ : در پست امروز برای شما دوستان عزیز خودشیفتگی را تعریف می کنیم و همین طور...

شاد زندگی کنید

شاد زندگی کنید

شاد زندگی کنید : همیشه انسان می تواند با وجود تمام دغدغه ها و مشکلاتش زندگی شادی داشته باشد ،...