Category: موفقیت

میلیاردی

عادت های روزانه میلیاردر های موفق

در این سن از قدرت تکنولوژی و اطلاعات در نوک انگشتان ما, این عنوان از موفقیت پیچیده و غافلگیر...

جملات الهام بخش و انگیزه بخش

در ادامه مطلب قبلی همانطور که به شما قول داده بودیم سری جدید جملات الهام بخش و انگیزه بخش را...

الهام بخش

نقل قول های الهام بخش برای طول هفته

ما می توانیم در طول هفته انگیزه بیشتری داشته باشیم. این ۳۲ جمله انگیزه بخش در طول هفته به شما...

نگفتن

چیزهایی که افراد موفق نمی گویند

برای به دست آوردن توجه مانند یک رهبر این عبارات را از دایره لغات خود حذف کنید.. امروزه یکی از...

۳ میلیون

داستان ۳ میلیون دلار و سکه ی یک سنتی

کارهای کوچک ولی مهم کارهای کوچک در موفقیت بسیار تاثیر گذارند به خصوص اگر کمی تلاش بیشتر به...

قدردانی

تاثیر شکر گذاری در عمل

تاثیر شکر گذاری در عمل : شکر گذاری بیشتر از آنچه که فکر می کنید در زندگی و روحیه شما تاثیر گذار...

هدف

وابستگی های اهداف و رسیدن به اهداف

وابستگی های اهداف و رسیدن به اهداف : وقتی صحبت از هدف است موارد زیادی را شامل می شود. مواردی از...

تلاش بی وقفه

آیا موفقیت وابسته به تلاش بی وقفه است

آیا موفقیت وابسته به تلاش بی وقفه است : درست است که در موفقیت تلاش نفش موثری دارد ولی نه به شکل...

زندگی شاد

بررسی قانون جذب از نگاهی دیگر

بررسی قانون جذب از نگاهی دیگر : همه ی ما درباره قانون جذب شنیده ایم. در کتاب راز نوشته راندا...

موفقیت

قدرت تلاش و نظم در موفقیت

قدرت تلاش و نظم در موفقیت : شما وقتی که هدفی برای خود انتخاب می کنید برای رسیدن به آن هدف...