Category: موفقیت

قدردانی

تاثیر شکر گذاری در عمل

تاثیر شکر گذاری در عمل : شکر گذاری بیشتر از آنچه که فکر می کنید در زندگی و روحیه شما تاثیر گذار...

هدف

وابستگی های اهداف و رسیدن به اهداف

وابستگی های اهداف و رسیدن به اهداف : وقتی صحبت از هدف است موارد زیادی را شامل می شود. مواردی از...

تلاش بی وقفه

آیا موفقیت وابسته به تلاش بی وقفه است

آیا موفقیت وابسته به تلاش بی وقفه است : درست است که در موفقیت تلاش نفش موثری دارد ولی نه به شکل...

زندگی شاد

بررسی قانون جذب از نگاهی دیگر

بررسی قانون جذب از نگاهی دیگر : همه ی ما درباره قانون جذب شنیده ایم. در کتاب راز نوشته راندا...

موفقیت

قدرت تلاش و نظم در موفقیت

قدرت تلاش و نظم در موفقیت : شما وقتی که هدفی برای خود انتخاب می کنید برای رسیدن به آن هدف...

اعتماد به نفس روحی و معنوی

تقویت اعتماد به نفس روحی و معنوی

تقویت اعتماد به نفس روحی و معنوی : این نوع اعتماد به نفس یکی از مهمترین بخش های زندگی است که...

امید و اعتماد

اعتماد به نفس احساسی چیست

اعتماد به نفس احساسی چیست : اعتماد به نفس به ۴ دسته ی مختلف تقسیم می شود و یکی از مهترین بخش های...

عادت های افراد موفق

۴ اصل تاثیر گذار در شروع کارهایتان

۴ اصل تاثیر گذار در شروع کارهایتان : قبل از اینکه بخواهید کاری را شروع کنید باید این ۴ اصل را...

اینستاگرام

برای پیشرفت از اینستاگرام استفاده کنید

برای پیشرفت از اینستاگرام استفاده کنید : برخی کسب و کار ها کار خود را از شبکه های اجتماعی شروع...

موفقیت

تبدیل شدن به فرد برتر خودتان

تبدیل شدن به فرد برتر خودتان : تا بحال کسی بوده که بخواهید مانند او باشید؟ و یا موقعیتی بوده که...