Category: موفقیت

نگفتن

چیزهایی که افراد موفق نمی گویند

برای به دست آوردن توجه مانند یک رهبر این عبارات را از دایره لغات خود حذف کنید.. امروزه یکی از...

۳ میلیون

داستان ۳ میلیون دلار و سکه ی یک سنتی

کارهای کوچک ولی مهم کارهای کوچک در موفقیت بسیار تاثیر گذارند به خصوص اگر کمی تلاش بیشتر به...

قدردانی

تاثیر شکر گذاری در عمل

تاثیر شکر گذاری در عمل : شکر گذاری بیشتر از آنچه که فکر می کنید در زندگی و روحیه شما تاثیر گذار...

هدف

وابستگی های اهداف و رسیدن به اهداف

وابستگی های اهداف و رسیدن به اهداف : وقتی صحبت از هدف است موارد زیادی را شامل می شود. مواردی از...

تلاش بی وقفه

آیا موفقیت وابسته به تلاش بی وقفه است

آیا موفقیت وابسته به تلاش بی وقفه است : درست است که در موفقیت تلاش نفش موثری دارد ولی نه به شکل...

زندگی شاد

بررسی قانون جذب از نگاهی دیگر

بررسی قانون جذب از نگاهی دیگر : همه ی ما درباره قانون جذب شنیده ایم. در کتاب راز نوشته راندا...

موفقیت

قدرت تلاش و نظم در موفقیت

قدرت تلاش و نظم در موفقیت : شما وقتی که هدفی برای خود انتخاب می کنید برای رسیدن به آن هدف...

اعتماد به نفس روحی و معنوی

تقویت اعتماد به نفس روحی و معنوی

تقویت اعتماد به نفس روحی و معنوی : این نوع اعتماد به نفس یکی از مهمترین بخش های زندگی است که...

امید و اعتماد

اعتماد به نفس احساسی چیست

اعتماد به نفس احساسی چیست : اعتماد به نفس به ۴ دسته ی مختلف تقسیم می شود و یکی از مهترین بخش های...

عادت های افراد موفق

۴ اصل تاثیر گذار در شروع کارهایتان

۴ اصل تاثیر گذار در شروع کارهایتان : قبل از اینکه بخواهید کاری را شروع کنید باید این ۴ اصل را...