Category: افراد شاد

شاد بودن

آرامش در زندگی با کنار گذاشتن برخی رفتارها

آرامش در زندگی : برخی رفتار ها خوشبختی را از زندگی ما می گیرند برخی اوقات حتی خودمان نمی دانیم...

تماشای تلویزیون

فعالیت های جایگزین برای تلویزیون و اینترنت

جایگزین تلویزیون و اینترنت : تلویزیون و اینترنت می توانند انتخاب های راحتی برای پر کردن زمان...

شوخ طبعی

دلایلی برای اینکه شوخ طبع باشید

دلایلی برای اینکه شوخ طبع باشید : در این مطلب به بررسی شوخ طبعی می پردازیم. سبک های کلی آن را...

کارمندان شاد

خصوصیات یک کارمند شاد

خصوصیات یک کارمند شاد : چگونه می توانید در محل کارتان شاد باشید و خود را تبدیل به یک کارمند...

شبکه های اجتماعی

نتیجه کنار گذاشتن شبکه های اجتماعی

کنار گذاشتن شبکه های اجتماعی : بعد از اینکه شبکه های اجتماعی را کنار می گذارید تفاوت هایی در...

شادی و خوشحالی

فراموش کردن گذشته برای بازگرداندن نیروی انگیزه

فراموش کردن گذشته برای بازگرداندن نیروی انگیزه : ممکن است فراموش کردن گذشته کار راحتی نباشد...

شروع یک روز خوب

روز خود را پرانرژی و با نیروی انگیزه شروع کنید

روز خود را پرانرژی و با نیروی انگیزه شروع کنید : چگونگی شروع کردن هر چیزی قدم های دیگر را تحت...

احساس شادی و خوشبختی در زندگی

شادی و خوشبختی را در زندگی احساس کنید

شادی و خوشبختی را در زندگی احساس کنید : این را باید قبول داشت که مشکلات بخش جدایی ناپذیر از...

اعتماد به نفس

روش بازگرداندن اعتماد به نفس از دست رفته

بازگرداندن اعتماد به نفس از دست رفته : اگر اعتماد به نفس خود را از دست داده اید این مقاله می...

مثبت اندیشی کودکان

مراحل تقویت مثبت اندیشی در کودکان

تقویت مثبت اندیشی در کودکان : نوع نگرش کودک شما می تواند در آینده او تاثیر بسیار زیادی داشته...