Category: آندروید

غیرفعال کردن بروزرسانی خودکار برنامه ها در اندروید

بروز رسانی  غیرفعال کردن بروزرسانی خودکار برنامه ها در اندروید در صورت انتشار بازی یا برنامه...