نویسنده

بید مجنون و خواص آن

بید مجنون بید مجنون تعدادی درخت بید مجنون در پارک آب و آتش تهران طبقه‌بندی علمی فرمانرو:...

بهار نارنج و خواص آن

بهار نارنج شکوفه نارنج (بهارنارنج) بهار نارنج، شکوفه درخت نارنج است که در عطرسازی و ساختن...

آگاو و خواص آن

آگاو آگاوه سردهی از گیاهان تک‌لپه‌ای است. آگاوه گیاهی گلدار است اما هر بوته آن یک‌بار گل...

اسفناج و خواص آن

اسفناج   اسفناج Spinach in flower طبقه‌بندی علمی فرمانرو: گیاهان Division: دولپه‌ها رده: Magnoliopsida راسته:...

شوید و خواص آن

شوید شوید شوید، Anethum graveolens طبقه‌بندی علمی فرمانرو: گیاه راسته: کرفس‌سانان تیره: چتریان سرده:...

شیرین بیان و خواص آن

شیرین‌بیان Liquorice طبقه‌بندی علمی فرمانرو: گیاه (طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار...

بادرنجبویه و خواص آن

بادرنجبویه (سرده) بادرنجبویه (سرده) بادرنجبویه (سرده)، Dracocephalum طبقه‌بندی علمی فرمانرو: گیاهان...

بارهنگ و خواص آن

بارهنگ بارهنگ (Plantago major L) گیاه چندساله‌ای از تیره بارهنگیان است. بارهنگ گیاهی است پایا،...

اسفرزه و خواص آن

اسفرزه اسفرزه معرب اسپرزه ی فارسی (نام علمی: Plantago psyllium یا Plantago ovata forsk) یکی از گیاهان است و در...

جعفری و خواص آن

جعفری جعفری برگ و گل گیاه جعفری طبقه‌بندی علمی فرمانرو: گیاه (طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار...