نویسنده

جوانه ها

آیا جوانه گیاهان در کاهش وزن موثر هستند

آیا جوانه گیاهان در کاهش وزن موثر هستند : در روند کاهش وزن جوانه ها چه تاثیری می توانند داشته...

احترام به کودک

تقویت عزت نفس کودکان با احترام

تقویت عزت نفس کودکان با احترام : عزت نفس در موفقیت هر شخصی نقش مهمی دارد. از همین رو تقویت عزت...

تب روانی

چطور می توان تب روانی را درمان کرد

چطور می توان تب روانی را درمان کرد : آیا در مورد تب روانی می دانید؟ در این مقاله به روش درمان تب...

استعداد

کدام عادت ها استعداد را کور می کند

کدام عادت ها استعداد را کور می کند : برخی عادت های نادرست باعث می شود از استعدادهای خودمان...

احساسات

ارتباط بین احساسات و هورمون ها

ارتباط بین احساسات و هورمون ها : بین احساسات و هورمون ها چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا هورمون ها...

افراد ریلکس

چگونه در شرایط سخت خونسرد باشم

چگونه در شرایط سخت خونسرد باشم : مثبت اندیشی و نفس عمیق دو عاملی هستند که برای حفظ آرامش در...

افکار منفی

افکار منفی چه تاثیری بر DNA دارد

افکار منفی چه تاثیری بر DNA دارد : افکار منفی باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در زندگی فرد می شود....

برنج سفید یا قهوه ای

برنج قهوه ای بهتر است یا سفید

برنج قهوه ای بهتر است یا سفید : اکثر افراد بیشتر از برنج سفید استفاده می کنند. برنج قهوه ای و...

دندان های زیبا

گام های زیبایی دندان ها

گام های زیبایی دندان ها : زیبایی و سلامت دندان ها به هم مرتبط هستند ولی همیشه زیبایی دندان...

پشتکار

بالا بردن پشتکار روانی

بالا بردن پشتکار روانی : پشتکار یا استقامت روانی چیست؟ چه موقع می گوییم کسی استقامت روانی...